WWF

Explainer video

Creative agency: RIO Agency

Account: Vicky Truong

Production Manager: Anne Nguyen

Illustrator: Tree Dinh, Linh Nguyen

Animator: Will Nguyen, Eric Tran

WWF-Việt Nam là một trong những tổ chức bảo tồn thiên nhiên hàng đầu tại Việt Nam. Nhằm thu hút sự chú ý cho chiến dịch kêu gọi giảm thiểu các loại rác thải nhựa, F.Creative đã phối hợp cùng RIO Agency tạo nên đoạn trailer video nhân hóa rác thải nhựa thành các nhân vật đậm cá tính riêng. Nét vẽ tay và màu sắc tông trầm tạo cảm giác nghiêm trọng nhưng vẫn giữ được độ hài hước vừa phải qua tạo hình nhân vật.

Storyboard

Sketches