DAC

Explainer video

Account: Sean Bui

Production manager: Jamie Do

Art director: Amber Le, Charlie Mai

Illustrator: Amber Le, Hung Lee

Animator: Will Nguyen & DAC team

Nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng trước vấn đề biến đổi khí hậu, Nordic Innovation sử dụng cách tiếp cận bằng animation để tạo nên tác động về mặt cảm xúc. F.Studio đã vinh dự được đồng hành, cùng biến ý tưởng này thành video hoạt hình, thể hiện những tác động kinh hoàng của thiên tai như bão nhiệt đới, lũ lụt… gây ra bởi biến đổi khí hậu.


Với dự án đầy hứa hẹn song cần nhiều sự đầu tư nghiêm túc này, chúng tôi chọn cách thể hiện bằng phong cách minh họa vẽ tay. Với phong cách này, chúng tôi không chỉ nhắm đến việc mang lại sự thích thú về mặt thị giác mà còn khắc họa từng cảnh một cách chân thực nhất. Hơn thế nữa, chúng tôi còn làm chuyển động frame-by-frame để mang đến hiệu ứng mượt mà hơn.

Storyboard

Sketches

Illustrations