CHILD MENTAL HEALTH

Explainer video

Account: Sean Bui

Production manager: Jamie Do

Art director: Amber Le

Illustrator: Amber Le, Anne Nguyen

Animator: Will Nguyen, Albert Tran

Child Mental Health là tổ chức có kinh nghiệm trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe tinh thần. Việc giáo dục về chăm sóc sức khỏe tinh thần cho trẻ em là điều không hề dễ dàng và khá nhạy cảm, do đó nhiều giáo viên từ chối đưa vấn đề này vào các bài giảng. Chính vì thế, Child Mental Health nhận ra rằng họat hình chính là phương pháp hiệu quả để truyền đạt kiến thức về sức khỏe tinh thần cho các em.

Để đảm bảo phim hoạt hình vừa vui nhộn thú vị vừa giữ được giá trị giáo dục, chúng tôi đã đồng hành Child Mental Health từ khâu lên ý tưởng và viết kịch bản. Chúng tôi muốn đảm bảo phần kịch bản phải truyền tải được thông tin chính xác và vui nhộn, hấp dẫn theo đúng tinh thần phim hoạt hình để thu hút sự chú ý của trẻ nhỏ. Thông qua câu chuyện hấp dẫn và giọng kể hài hước, những đoạn animation không chỉ mang đến những bài học lý thú mà còn giải thích các kiến thức về sức khỏe tinh thần một cách tinh tế cho trẻ em.

Nhân vật 

 JAMES

LILY

FRIEND

Storyboard

Illustrations